แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะ รองรับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับ Upskilling & Reskilling แบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหลักสูตรพร้อมเรียนมากกว่า 1,000 หลักสูตร และรองรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา New of Courses Skill Development Platform
หมวดหมู่รายวิชา

รายวิชาออนไลน์มาใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลการทำงานบนแหล่งรวมรายวิชาออนไลน์มากกว่า 1000 รายการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รายวิชามาใหม่

รายวิชาออนไลน์มาใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลการทำงานบนแหล่งรวมรายวิชาออนไลน์มากกว่า 1000 รายการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รายวิชาได้รับความนิยมสูงสุด

รายวิชาออนไลน์มาใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลการทำงานบนแหล่งรวมรายวิชาออนไลน์มากกว่า 1000 รายการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Scroll to top