ชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร

Placeholder
0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

Curriculum

 • 15 Sections
 • 15 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 2 การใช้กฎหมาย
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 7 การระงับข้อพิพาท
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่8 กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่9 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสถาบันเกษตรกร
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตร
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับการประมง
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่14 กฎหมายเกี่ยวกับพืช
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
หน่วยที่15 สนธิสัญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการเกษตร
1 Lesson0 Quizzes
 1. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

0 (0)
0m
0
0
20
Placeholder

ชุดวิชา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

0 (0)
0m
0
0
2
Scroll to top